Arbetsmiljökurs inom rehabilitering

samtal om Arbetsmiljökurs inom rehabilitering

Vi har tagit fram en utbildning i arbetsmiljö för att ge ert företag kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet kan göras så effektiv som möjligt. Utbildningen riktar sig främst till skyddsombud/arbetsmiljöombud, chefer och arbetsledare.

Att vara sjuk och sjukskriven innebär i första hand lidande för individen, men bidrar även till kostnader för både företag och samhälle. Därför är det lönsamt för alla att förebygga och förkorta sjukskrivningar och det gör man genom rätt kunskap om hur främja psykosocial hälsa på arbetsplatsen samt förstå dess betydelse för lyckad rehabilitering.

På den här rehabiliteringskursen får man således lära sig hur man kan arbeta förebyggande för att minska antalet sjukskrivningar och hur ansvarsområdena ser ut för de olika aktörerna.
Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller.

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar vad gäller rehabilitering
– arbetstagarens ansvar att medverka i sin rehabilitering.
– övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
– vad säger lagen
– hur arbetar vi förebyggande

– Lagar, regler och föreskrifter som reglerar rehabilitering.
– Roller och ansvar
– Arbetsgivarens ansvar
– Diskussioner
– Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!