Engelska för Kundtjänst

engelska for kundtjanst och service

Ett gott första intryck är avgörande för vilken affärsverksamhet som helst.
Det är viktigt att man bemöter engelskspråkiga med samma service och självförtroende man har när man möter landsmän och talar sitt modersmål. Detta gäller oavsett man arbetar på executive nivå, inom administration och reception eller i kundtjänst.

I Skandinavien besitter de flesta en god vardagsengelska. Men i en global organisation där viktiga affärskontakter och klienter passerar de olika avdelningarna, är så kallad Customer service English eller affärsengelska för kundtjänst avgörande. Speciellt vid tillfällen där det är extra viktigt med professionellt bemötande och kommunikation.

Kursen “engelska för kundtjänst” är riktad till den som arbetar med service i en global organisation. Vi har tagit fram en språkutbildning som är anpassningsbar mot kundbemötande inom diverse olika branscher. Var sig du ska ta emot och välkomna personer på engelska, vidareförmedla meddelanden via telefon eller formulera e-mail och brevutskick.

Utbildningen berör dessutom kulturella skillnader vid bemötande av utländska affärsrelationer, samt rutiner man bör implementera i service och kundkontakt.

Vi erbjuder även en kurs i vardagsengelska så kallad “Allmän Engelska” som du hittar här.

Utbildningens mål:

Vi använder oss alltid av autentiska situationer som när och hur man använder sig av så kallat “small talk”. Även ord och fraser på som är användbara vid mail eller telefonkontakt.

Oavsett erfarenhet är målet att du efter avslutad kurs ska känna dig tryggare med att bemöta och administrera mellan organisation och kund på engelska. Detta med hjälp av att du nu är medveten om artighetsfraser, formellt bemötandet och kulturella skillnader och förstår dessutom betydelsen som dessa har för att er medpart i affärsrelationen ska känna sig väl bemött.

 

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!