Kurs mot kränkande särbehandling och diskriminering

Kurs mot kränkande särbehandling och diskriminering

En högaktuell utbildning med utgångspunkt i Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Kursen vänder sig till företag och deras skyddsombud, arbetsmiljöombud, chefer och arbetsledare.

Arbetsgivaren ska tydligt klargöra att man inte accepterar kränkande särbehandling på en arbetsplats. Det ska dessutom finnas rutiner för hur man förebygger problemen, men också hur hantera dem om de trots allt uppstår.
Skyddsombud ska som representant för arbetstagarna se till att arbetsgivaren uppfyller lagställda krav samt verka för en god psykosocial arbetsmiljö.

I denna endags-kurs går vi igenom hur alla aktörer samverkar för att skapa en arbetsplats utan diskriminering. Vi går också igenom den grundläggande lagstiftningen som gäller och ser över roller och ansvar.

Utbildningen ger en grund för hur man verkar för en tolerant arbetsplats, fri från mobbning och kränkande särbehandling. Dessutom lär man sig att identifiera och eliminera risker för att detta ska uppstå, samt får kunskap om hur ett effektivt förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen kan åstadkommas.

Efter den här utbildningen ska deltagarna ha förståelse och kunskap om:
– arbetsgivarens ansvar vad gäller kränkande särbehandling och diskriminering
– övriga aktörers rättigheter och skyldigheter
– vad säger lagen
– hur arbetar vi förebyggande

Ø Lagar, regler och föreskrifter som reglerar kränkande särbehandling och diskriminering /mobbing.
Ø Roller och ansvar
Ø Arbetsgivarens ansvar
Ø Arbetstagarens ansvar
Ø Samverkan
Ø Arbetsmiljöverkets syn
Ø Diskussioner
Ø Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

En dag

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!