Organisatorisk och social arbetsmiljö

OM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Det här är en arbetsmiljökurs för företag som vill förebygga och förhindra psykosocial och organisatorisk ohälsa på arbetsplatsen.

Utbildningen riktar sig till arbetsledare, chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra arbetsmiljöansvariga på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket ställer enligt AFS 2015:4 krav på ett aktivt och målstyrt arbetsmiljöarbete för att understödja god social och organisatorisk arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Samtliga chefer och arbetsledare ska ha kunskap för att förebygga och hantera psykisk ohälsa, uppfatta tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkningar samt ha förståelse för hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning.
Reglerna kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att främja psykosocial hälsa och minimera risker för ohälsa där de ”mjuka värdena” är inkluderade.

Avslutad utbildning ger deltagarna:
– specifika kunskapskrav enligt AFS 2015:4
– insikt om praktisk tillämpning av AFS 2015:4
– förståelse för organisatoriska och sociala områdets hälsopåverkan
– kunskap för att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön

AFS 2015:4, innehåll
Ansvar och roller
Vad innebär de ökade kraven? Konsekvenser?
Hur påverkar reglerna verksamhetens dagliga och långsiktiga arbete?
Praktisk tillämpning i verksamheten
Stress, ohälsosam arbetsbelastning
Arbetstidens förläggning i ett hälsoperspektiv
Förebygga och hantera mobbning, kränkande särbehandling
AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Nyckelfaktorer för framgång
Mätinstrument
Friskfaktorer, vad säger aktuell forskning?
Praktiska övningar
Diskussioner

En dag

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!