Svenska för Läkare

en kvinna tipsar om svenska for lakare till medicin personal pa workshop

Som representant för kommun, landsting eller läkemedelsföretag har man vid rekrytering av utländska läkare ofta fullt upp med att söka särskilda tillstånd.
Som nyanländ personal inom vilket företag som helst, finns det såklart mycket litteratur om den nya kulturen och språket att ta hjälp av. Men vår erfarenhet är att en språkkurs anpassad efter yrket absolut är att rekommendera!

Vi utvecklade “Svenska för Läkare” som har blivit en populär språkutbildning i yrkessvenska. Speciellt bland myndigheter, företag och organisationer som verkar inom medicinbranschen. Vi har noga valt ut ordlista, fraser och terminologi vi tycker är avgörande för personer som verkar inom den svenska sjukvården. Förutom den teoretiska delen har vi även en praktisk workshop. Där ger vi exempel och tränar på bemötande med fraser och kulturella mönster.

Vår utbildning skräddarsys efter företagets eller organisationens egna förutsättningar, behov och villkor.

-Vi har flexibla startdatum.
-Vi erbjuder rapportering och uppföljning vid längre uppdrag.
-Vi anpassar kurs och innehåll efter vad ni söker och önskar, efter storlek och medicinsk inriktning. Detta kan bl. a. inkludera ordlista, fraser och terminologi som är avgörande för att verka som läkare i Sverige.

GMS International har många års erfarenhet av att planera, strukturera och utföra språkutbildningar för nyanlända läkare och medicinsk personal.

Kontakta våra experter, så hjälper de er planera och boka in nästa utbildningstillfälle.

Vi har även utbildningar i mer renodlad Affärssvenska så kallad business svenska.

Utbildningens mål:

Vi använder oss alltid av autentiska situationer relevanta för hur man som läkare kommunicerar på svenska. Hur man i kommunicerar i kontakt med patienter och övrig medicinsk personal. Men ävenhur man ger besked i skrift och text.

Oavsett erfarenhet är målet att man efter avslutad kurs ska känna sig tryggare med att både tala och skriva på svenska, men även att förstå vilka förväntningar och förpliktelser man har som läkare i Sverige.

 

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!