Hallinnon englanti

myndighetsengelska kurs

Kieli, jota hallitusten virastot käyttävät, on yleensä hyvin erikoistunutta ja “virallista”. Sen vaatimaa englannin kielen erikoissanastoa ei opita kouluenglannin puitteissa. Yleensä tarvitset viestintätaitoja (joko puhelimitse, kasvokkain tai kirjallisen viestinnän kautta) ja näissä tilanteissa on tärkeää, että pystyt selkeään ja korrektiin kommunikaatioon. Joskus joudut tuottamaan tai vastaanottamaan tietoa, joka saattaa olla haastavaa äidinkielelläsikin.

GMS International tekee yhteistyötä useamman eri viranomaistahon kanssa ja tätä GMS – Hallinnon englanti -kurssia ajatellen olemme kehittäneet useita eri sanastoja, jotka keskittyvät esimerkiksi verohallinnon englantiin, oikeuslaitoksessa käytettävään englantiin, paikallisiin viranomaisiin tahoihin, maahanmuuttovirastoon, lain toimeenpanoviranomaisiin, liikenteeseen, rahoitusalaan, talouskehitykseen, lakiin, tuontiin ja vientiin, vakuutuksiin, sosiaalityöhön ja EU:n sekä moniin muihin osa-alueisiin.

KURSSIN TAVOITTEET

Tavoite on auttaa osanottajia kommunikoimaan sujuvammin englannin kielellä ja löytämään haluamansa sanat nopeammin ja laajentamaan erikoissanastoaan hallinnon englannin kielessä.

Kurssi räätälöidään sitä pyytävän tahon mukaisesti, jolloin huomioon otetaan osanottajien tarpeet, taitotaso ja oma materiaali.

Älä turhaan epäröi, vaan ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

 

Why Choose Us?
INDUSTRY LED TRAINING

We use the latest industry tools, techniques, and research

INDUSTRY LED TRAINING

Our targeted methods enable our participants to apply their knowledge immediately.

TAILORED FOR YOU

We know: one size doesn't fit all.

TAILORED FOR YOU

Industry, role and company specific solutions

35 YEARS EXPERIENCE

We know how to deliver results to your bottom-line

35 YEARS EXPERIENCE

Our training delivers measurable results.

BUSINESS EDUCATION THAT GIVES RESULTS

With us you get a customised, branch oritentated course. What kind of education do you need? We know!

Get started
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!